Determinación da fronteira lingüística entre o galego e o leonés nas provincias de León e Zamora

Autor
Seco Orosa, Ana, Artículo,
Editorial
Universidad Complutense de Madrid
Lugar de publicación
Madrid
Fecha de publicación
2001
Revista en la que se publica
Revista de filología románica
Número (revista)
18
Páginas
73-102
e-ISSN
1988-2815
ISSN
0212-999X
Dirección del ejemplar (enlace PDF)